SİVİL UÇAKLAR İÇİN SANAL PROSEDÜR EĞİTMENİ (Öğrencelik C90-GTI)


Sivil Uçaklar için Sanal Prosedür Eğitmeni (SPE), eğitim süresini optimize etmek, öğrenci pilotlar için öğrenme sürecini iyileştirmek amacıyla tasarlanmış olan yeniden yapılandırılabilir özellikteki bir eğitim cihazıdır. SPE yazılımı, firmamızın özgün ürünleri olan FMS, CDU, PFD, MFD ve RTU modüllerini içermektedir. Uçuş Eğitimi Simülatörü ile öğretmen pilot, önceden belirlenmiş senaryoları kullanarak, intibak, anormal usuller ve tazeleme eğitimleri ile öğrenci pilotu değerlendirebilmektedir

Öğrencelik projesinin katkıları:

•Pilot eğitimlerinde uçak kullanım süresini ve dolayısıyla yıpranmasını azaltır.

•Pilotaj öğrencilerinin daha fazla pratik yapmasına imkan tanır

•Eğitim maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

•Pilot adayının öğretmeni ile usta-çırak ilişkisi içinde birebir eğitim almasını sağlar.

•Pilot adayının etkileşimli bir eğitim ortamında uçak sistemlerine aşina olmasını sağlar.

•Eğitmen pilotun ekranında pilotaj öğrencisinin uçuş öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken prosedürlerin uygunluğunun değerlendirilmesine olanak sağlar.

•Eğitmen pilotun seçtiği normal ve anormal durum senaryoların gerçeklenmesi ile öğrenci pilotun farklı uçuş şartlarına hazırlanmasına katkıda bulunur.

•Pilot eğitimlerinde uçak kullanım süresini ve dolayısıyla yıpranmasını azaltır.

Öğrencelik Eğitim Simulatörü Özellikleri:


•Beechcraft King Air C90Gti Uçağı eğitim simülatörü.

•Dokunmatik ekranlar ile kontrol.

•Öğretmen kontrol paneli.

•İniş, kalkış prosedür takip özelliği.

•Otomatik Uçuş Özelliği.

•ACDU kullanım özelliği.


BEBKA Öğrencelik

Spatial Disorientation Eğitim Cihazı Yazılımı Geliştirilmesi (Öğrencelik 2021)


Mekansal oryantasyon bozukluğu (Spatial Disorientation) hava aracı manevralarının vestibüler sistemi etkilemesi ya da uçuş ortamının görsel ve psikolojik olarak yarattığı his yanılgıları nedeniyle, uçucunun kendisinin veya kullandığı hava aracının hareketini ve konumunu yerküre düzlemine göre veya görüş mesafesindeki bir başka hava aracına göre doğru olarak algılayamaması durumudur.SDES, uçuşta yaşanan SD kapsamındaki his yanılgılarının yer seviyesinde kokpit ortamında yaşatılmasını sağlayabilen, havacılık personelinin yetiştirilmesi ve uçuş görevleri sırasında ortaya çıkabilen "Hareket Hastalığının (Motion Sickness)" bazı uçuş profilleri kullanılarak duyarsızlaştırma yoluyla tedavisinin gerçekleştirilebildiği, gerçekçi uçuş profilleri ile temel VFR (Visual Flying Rules) ve IFR (Instrument Flying Rules) uçuşunun yapılabildiği, hareket bazlı, jenerik ve multi fonksiyonel bir sistemden oluşmaktadır.

SDSim Özellikleri:


•Tek kişilik, kapalı ve gerçekçi bir kokpit ortamı

•Yüksek çözünürlüklü görsel görüntü sunan dış dünya görüntüsü (Out-The-Window) sistemi

•Bilgisayar ortamında yaratılmış gerçekçi bir uçuş atmosferi sağlayan uçuş alet ve göstergeleri

•Üç eksende hareket kabiliyeti

•IFR ve VFR şartlarda temel uçuş özelliği

•SD Eğitimi programı

•Hareket Hastalığı Desensitizasyon programı

•Medikal monitörizasyon

 


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hava ve Uzay Hekimliği Merkez ve Anabilim Dalı Başkanlığı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI İÇEREN SANAL KOKPİT SİSTEMİ (İHA-SKS)


İHA-SKS projesi ile İnsansız Hava Araçları için Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları içeren Sanal Kokpit Sistemi (İHA-SKS) geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje sonunda temel ürün olarak bir Sanal Kokpit Sistemi gerçeklenmiştir. Sanal Kokpit Sistemi (İHA-SKS), artırılmış gerçeklik uygulamaları içermektedir. Projede; gerçek bir İnsansız Hava Aracı (İHA) yerine, açısal ayarlanabilir özellikte bir deneme platformu yapılmış ve kullanılmıştır. Deneme platformu üzerine kamera, INS-GPS vb. gerçek üniteler monte edilebilmektedir. Sanal Kokpit Sistemi (İHA-SKS), özgün bir yazılım içermektedir. Bu yazılım ile deneme platformundan gelen veriler izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Projenin katkıları:


•İHA üzerinde kullanılacak kamera, İHA-SKS'de kullanılacak video gözlüğün hareketine bağlı olarak kontrol edilecektir. Kullanıcı başını çevirdiğinde, İHA'daki kameranın baktığı açı değişecektir.

•İHA'nın uçuş görevinde izleyeceği rota İHA-SKS Yazılımına girilebilecektir.

•İHA'nın geçtiği yolun izi belirlenerek istenen koordinatlara sanal üç boyutlu nesneler çizilebilecektir. Sanal üç boyutlu nesneler, İHA-SKS Yazılımındaki bir bölüm yardımıyla önceden tanımlanabilecektir. Aynı zamanda sanal üç boyutlu hazır nesneler, İHA-SKS Yazılımına dışarıdan eklenebilecektir. Bu sayede yasak hava sahaları, İHA-SKS Yazılımındaki bir bölüm yardımıyla önceden tanımlanabilecektir.


1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İÇİN AKILLI ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMİ (IoToPro)


LTG, tamamladığı projelerdeki kazanılan yetenekler ile farklı sektörlere yönelik ürünler üretilerek sektörel risklerin azaltılması düşüncesi ile sahip olunan FPGA ve Artırılmış Gerçeklik yeteneklerinin kullanılarak, “Kestirimci Bakım“ konusunda Türkiye’nin ilk ürününü ortaya çıkarmak üzere TÜBİTAK destekli “1170452-IOTOPRO” projesinde proje ortağı olarak yer almıştır. Üretim ve bakım tesislerinden toplanan veriler ile, bakım elemanlarının üzerindeki AR Gözlüğü, tablet ve akıllı telefonlarda Artırılmış Gerçeklik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bulut ortamında toplanan veriler ön sinyal işleme algoritmalarından sonra büyük veritabanında saklanmakta, makine öğrenmesi ve karar destek algoritmalarında işlenmektedir. IOTOPRO ile Endüstri 4.0 çalışmalarına artan bir ivme katacak ürünler kullanıcılara sunulmuştur.


1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

YERALTI YÜKSEK GERİLİM HATLARINDA TDR TEKNİĞİ İLE HATA YERİ TESPİT EDEN AKILLI CİHAZ GELİŞTİRİLMESİ (KABLO RADARI)


Kablo Radarı projesi ile yeraltı yüksek ve orta gerilim enerji nakil hatlarında Time Domain Reflectometer (TDR) tekniği kullanarak hata kaçak yeri tespiti ve kalite ölçümü yapabilen bir test cihazı geliştirilmiştir. Geliştirilen Kablo Radarı, dalga yayılımı teorisine uygun metotlar kullanarak kablo üzerinde empedans değişikliği oluşan noktaların yerini metre cinsinden tespit eden, kendi başına çalışan, IoT özelliği olan, kendisinden yeni ürünlerin türetilebileceği özgün bir cihazdır.


1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

KABLO RADARI (TDR) ENTEGRE EDİLMİŞ YÜKSEK GERİLİM ARK JENERATÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ (YG-ARK)


Bu proje ile Kablo Radarı projesinden elde edilen tecrübe ile yeraltı enerji dağıtım hatlarında kullanılacak bir yüksek gerilim (YG) test ekipmanı üretilmesi amaçlanmıştır. Projede, yüksek gerilim teknolojileri ile yüksek performans gösteren elektronik sistemlerinin EMC şartlarını maksimum derecede sağlayacak şekilde biraraya getirilmesi hedeflenmiştir. Sektörün ihtiyaç duyduğu azami düzeyde işçi sağlığı ve iş güvenliği sağlayacak, ayrıca ekipman ve test edilecek kabloya en az tahribat verebilecek teknik özelliklerde bir tasarım düşünülmüştür. Kalite/fiyat performans oranını maksimize edecek bir anlayışla üretilmesi hedeflenmektedir. Gerekli durumlarda ise internet üzerinden uzmana bağlanabilmeye imkan verecek, merkezdeki bir raporlama sistemine veri gönderebilecektir bu özelliği ile öncülü Kablo Radarı projesinin IoT yeteneğini geliştirmektedir. Cihazın kullanılacağı alan maksimum can güvenliği gerektirdiğinden kullanıcı dostu bir arayüz ile kontrole sahiptir. Proje ile LTG, Yüksek Gerilim ile ilgili öncül projesini tamamlayıcı ve ilerletici ikinci bir ürüne sahip olacaktır.


SADE-GENEL Genel Çağrı

Güvenlik Açısından Kritik Demiryolu İşletim Sistemleri için Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi (DEM-SaCROS)


Bu projenin amacı, teknolojik gelişmelerin belirlediği daha yüksek standartları karşılamak açısından Avrupa'daki personel için demiryolu eğitimini ve öğretimini standartlaştırmaktır. Bu hedefe, mesleki ulaşım okullarındaki müfredatın iyileştirilmesi, standartlaştırılmış eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve meslek standartlarının yükseltilmesi ile erişilebilecektir. Amaç, AB'de güvenli ve sürdürülebilir demiryolu taşımacılığını geliştirmek için yüksek nitelikli personel yetiştirmektir. Erasmus+ Programı tarafından desteklenen bu proje, eğitim ve öğretim yoluyla kişisel gelişim ve istihdam olanaklarının artırılması sağlanabilecektir. Genel amaç, demiryolu güvenliğini sağlamak ve Union demiryolu ağı hizmetlerinin kalitesini arttırmaktır.


Erasmus +