Haber Ayrıntıları

İleri Çekirdek Projesi tamamlandı (18 Nisan 2015)

Lider Teknoloji Geliştirme (LTG) tarafından yürütülen ve TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenen "Savunma Sanayii ve Uzay Sektöründe Kullanılan Mil-Std-1553 Veri Yolu için Ulusal IP Çekirdeklerinin (IP CORE) Tasarımı ve Aviyonik Arayüz Ünitesi Geliştirilmesi (İLERİ ÇEKİRDEK)" AR-Ge projesi başarıyla tamamlandı. Ülkemiz, halen, havacılık ve uzay sanayii başta olmak üzere, birçok kritik sektörde büyük ölçüde dışa bağımlı durumda olduğu bilinmektedir. Dünya havacılık ve uzay sanayiinde 30 yılı aşkın geçmişe sahip bir seri haberleşme protokolü olan Mil-Std-1553 için ülkemizde ulusal bir IP çekirdeğinin bulunmaması, Lider Teknoloji Geliştirme'yi (LTG) bu konu üzerinde çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. İlk ulusal nitelikte FPGA tabanlı Mil-Std-1553B IP çekirdeği yine LTG tarafından bir başka 1507 TÜBİTAK desteği kapsamında üretilmiş idi. Uzak Uçbirim (RT - Remote Terminal) özelliğinde olan bu IP çekirdek sadece belirli bir FPGA üzerinde çalışabilmekteydi. Başarıyla tamamlanan şimdiki projeyle ise Uzak Uçbirim özelliğindeki mevcut özgün IP çekirdek tasarımının geliştirilmesinin yanı sıra, Veri Yolu Kontrolcüsü (BC - Bus Controller) ve Veri Yolu Gözlemleyicisi (BM - Bus Monitor) özelliklerine sahip tamamen yeni farklı iki IP çekirdeğin de geliştirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Geliştirilen IP çekirdekler yine proje kapsamında prototip üretimi yapılan Mil-Std-1553B kartı içeren "USB Özellikli 1553 Aviyonik Arayüzü (LTG-1553-USB)" ürünü içerisinde kullanılmıştır. Proje kapsamında, ayrıca, LTG-1553-USB ürünü için Windows işletim sistemi üzerinde çalışan özgün bir bilgisayar yazılımı da geliştirilmiştir.


VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı (22-23 Mayıs 2015, Eskişehir)

22-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Eskişehir'de yapılacak olan VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayını destekliyoruz.


Eskişehir Esinkap'ta iki projemiz tanıtıldı (31 Mayıs 2012)

31 mayıs 2012 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yapılmış olan ESİNKAP 5. Ar-GE Proje Pazarı etkinliğinde Öğrencelik ve Çekirdek projelerimiz ile katıldık. 4. salonda şirketimiz bünyesinde çalışan Elektrik Elektronik Mühendisi Sezer Yıldırım Çekirdek projesini, 6 salonda da şirketimiz bünyesinde çalışan Elektrik Elektrik Mühendisi Barış Danacıoğlu Öğrencelik projesi sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.


Öğrencelik Projesi tamamlandı (19 Nisan 2012)

Lider Teknoloji Geliştirme (LTG) T.C. Kalkınma Bakanlığı genel Koordinasyonluğunda Bursa Eskişehir Bilecek Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Sanayi ve Turizm Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında finanse edilen TR41-10-01-133 referans numaralı Sivil Uçaklar için Grafiksel Uçuş Eğitim Simülatörü (ÖĞRENCELİK) projesini başarı ile tamamlamıştır.


DDC Miniace Arayüz Uyumlu Uzak Uç birim çekirdek ürünümüz tamamlandı (15 Mart 2012)

DDC Miniace arayüz uyumlu Mil-std-1553B veri yolu sistemi Uzak Uç Birim IP-Core projemiz tamamlandı.


İHA-SKS projesi tamamlandı.

İnsansız Hava Araçları için Artırılmış Gerçeklik Öğeleri içeren Sanal Kokpit Sistemi (İHA-SKS) projemiz tamamlandı.