Görme Engelliler

Görme Engelliler için Sesli ve Işıklı Acil Çıkış Yönlendirme Sistemi

Görme engellilerin hastane, üniversite, okul, otel, AVM, adliye, metro istasyonu gibi birçok binayı yangın vb acil durumlarda güvenli biçimde tahliye edebilmeleri için düşünülmüştür.

Engelsiz insanların ACİL ÇIKIŞ ve EXIT yön tabelaları ile çıkışlara yönlendirildiği gibi, Görme Engellilerin de bu binalardan ilgili mevzuat gereği, yangın veya acil durumlarda binaların acil çıkış kapılarına yönlendirilip binadan güvenli şekilde tahliyesinin sağlanması gerekmektedir.

Sistem, binaların mimari yapısına göre, yangın çıkış koridorları ve yangın kapılarının bulundukları alanlara, farklı güçlerdeki noktasal anons üniteleri olarak monte edilir. Bu ünitelere noktasal alan hakkında yön tarif anonsları kayıt edilir.

Farklı alan veya mekanlar için 20 Watt, 40 Watt veya 60 Watt gücündeki noktasal anons üniteleri mevcuttur. Bu üniteler, Yangın Alarmı çalıştığında, bina içi alarm ve panik seslerinin üstünde bir ses gücü üretir. Binanın mevcut yangın Alarm sisteminden veya Acil durum butonundan alınan komutla, noktasal anonsla yön tarifine başlar, Yangın Alarm sistemi veya acil durum butonları resetlenene kadar noktasal sesli yönlendirmeye tekrarlı olarak devam eder. Bu şekilde, Görme Engellilerin bulundukları binadan, çıkış kapılarına yönlendirilmeleri sağlanarak Acil çıkış tahliyeleri gerçekleştirilir.

Birden fazla çıkış kapısı veya katları olan binalarda, anons üniteleri kendi alanındaki duman yoğunluğunu algılayarak, farklı anonslarla görme engellilerin diğer kat veya acil çıkış kapılarına yönlendirilmesi sağlanır. Böylece görme engellilerin yangın mahali veya bölgesine girmeleri engellenmiş olur.

T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 28713 sayılı “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’nin Ek-1 Binalar için Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formu’ndaki J. Acil Durum ve Bina Tesisatı” bölümüne göre uygun olarak üretilmiştir. Böylece, yönetmeliğin istediği, acil durumlarda çıkış veya acil çıkışlara yönlendirecek kolayca fark edilebilir ışıklı ve sesli yönlendirme işaretleri bulundurulması koşulu sağlanmış olmaktadır.

Söz konusu yönetmelik, 01/07/2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunungeçici 2’nci ve 3’üncü maddelerinde yer alan umuma açık hizmet veren her türlü yapıları (Hastane, banka şubeleri, üniversite, okul, otel, AVM, adliye, metro istasyonu vs.) kapsamaktadır. Faydalı model: 2015/06493 pdf indir.