Şirket Profili

Misyonumuz

Türkiye Cumhuriyeti temel ilkelerine, hukuk kurallarına, ticari ve mesleki kurallara ve ahlak kurallarına sadık kalarak; teknoloji ve yazılım geliştirme başta olmak üzere sahasına giren konularda, bilimin ve teknolojinin ışığında, Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek, çevreci ve kaliteli mal ve hizmet üretmek. Çağdaş dünyanın bir parçası olarak ileriye doğru yol alırken; ulusal değerleri korumak, teknoloji ve yazılım geliştirme sektöründe Ar- Ge faaliyetleri yaparak ulusal projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak.


Hedefimiz

Misyonu gerçeklemek ve vizyona ulaşabilmek için, rekabet gücüne sahip, sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir büyümeyi sağlamak.Eskişehir’de 2023 yılında teknoloji ve yazılım geliştirme sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında ilk beşte yer almak.